กลุ่มอาการแอนไทฟอสโฟไลปิด

กลุ่มอาการแอนไทฟอสโฟไลปิด (อังกฤษ: antiphospholipid syndrome) หรือกลุ่มอาการแอนไทฟอสโฟไลปิด แอนติบอดี้ (อังกฤษ: antiphospholipid antibody syndrome) (APS, APLS) หรือกลุ่มอาการฮิวจส์ (อังกฤษ: Hughes syndrome) เป็นโรคภูมิต้านตนเองที่ทำให้มีภาวะเลือดแข็งตัวง่ายกว่าปกติอย่างหนึ่ง เกิดจากการมีแอนติบอดีต่อฟอสโฟไลปิด (antiphospholipid antibody) โรคนี้กระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดทั้งในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ และทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น การแท้ง การตายคลอด การคลอดก่อนกำหนด และครรภ์เป็นพิษรุนแรง เป็นต้น

Antiphospholipid syndrome
Micrograph showing an advanced thrombotic microangiopathy, as may be seen in ALPA syndrome. Kidney biopsy. PAS stain.
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10D68.8 (ILDS D68.810)
ICD-9ICD9 289.81
OMIM107320
DiseasesDB775
eMedicinemed/2923
MeSHD016736