กลุ่มสหภาพและพลรัฐรวมอำนาจ (ฝรั่งเศส: Union centriste et républicaine, UCR) เป็นกลุ่มการเมืองในวุฒิสภาฝรั่งเศส ที่ร่วมอุดมการณ์สนับสนุนรูปแบบของความเป็นกลาง (Centrist) โดยได้ก่อตั้งในปีค.ศ.1986 ในนามของกลุ่มสหภาพฝ่ายกลาง (Centrist Union, UC) โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างปัจจุบันในปีค.ศ.2011

ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันมีสมาชิกในวุฒิสภาจำนวน 31 ที่นั่ง[1] โดยมีประธานกลุ่มคือ ฟร็องซัว โซเกตโต้


ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. เว็บไซต์ทางการของวุฒิสภาฝรั่งเศส [1]