กฤษติกา คงสมพงษ์

รองศาสตราจารย์ กฤษติกา คงสมพงษ์ (เกิด 8 กันยายน พ.ศ. 2508) อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก, อาจารย์ประจำสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง[1] อาจารย์พิเศษสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตพิธีกรรายการกำจัดจุดอ่อนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และรายการลูกใครหว่า อีกทั้งได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอยู่บ่อยครั้ง

กฤษติกา คงสมพงษ์
Aor1.jpg
ขณะเป็นพิธีกรรายการกำจัดจุดอ่อน เมื่อปี 2545
เกิดกฤษติกา ศิริจรรยา
8 กันยายน พ.ศ. 2508 (56 ปี)
สัญชาติไทย
ชื่ออื่นอ้อ
พลเมืองไทย
การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจอร์จวอร์ชิงตัน
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีพพิธีกร, อาจารย์มหาวิทยาลัย, นักธุรกิจ
มีชื่อเสียงจากรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทสหการประมูลจำกัด, รายการกำจัดจุดอ่อน
ศาสนาพุทธ
คู่สมรสพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ประวัติแก้ไข

กฤษติกา คงสมพงษ์ นามสกุลเดิม ศิริจรรยา เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2508 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง 2 คน มีน้องสาวชื่อ นางสาวดุจฤดี ศิริจรรยา เมื่ออายุ 10 ปี ย้ายไปอยู่สหรัฐ

กฤษติกาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน, ระดับปริญญาโทสาขาการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาเอกสาขาการตลาด จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กฤษติกาสมรสกับพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ โดยไม่มีบุตรร่วมกัน

ผลงานพิธีกรแก้ไข

หนังสือแก้ไข

  • ใครคือจุดอ่อน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข