กระเบื้องหลังคาซีแพค

บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด เป็นบริษัท ในกลุ่มธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างของเครือซิเมนต์ไทย กำเนิดขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2513 โดย เป็นกิจการหนึ่ง ของบริษัทผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ต่อมาในปี 2533 จึงก่อตั้งเป็นบริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด

สถานที่ทำการแก้ไข

บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพคตั้งอยู่อาคาร 2 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มีโรงงานครอบคลุม ทั่วประเทศรวม 7 แห่งคือ โรงงานลำพูน โรงงานขอนแก่น โรงงานชลบุรี โรงงานนครปฐม โรงงานสระบุรี โรงงานกรุงเทพฯ และโรงงานนครศรีธรรมราช และในต่างประเทศ อีก 4 แห่ง คือ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว และเวียดนาม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข