กรมพระเทพามาตย์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กรมพระเทพามาตย์ เป็นพระอิสริยยศพระพันปีหลวงของพระมหากษัตริย์สยามในอดีต อาจหมายถึง