กบฏเลียงจิ๋ว (จีน: 涼州之亂) เกิดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 184 ถึง 189 เริ่มต้นจากการก่อจลาจลของชนชาวเกี๋ยง (เชียง) ต่อต้านราชวงศ์ฮั่นในมณฑลเลียงจิ๋ว (เหลียงโจฺว) ทางตะวันตก (ปัจจุบันอยู่บริเวณเมืองอู่เวย์ มณฑลกานซู่) ภายหลังชาวเยวฺ่จือส่วนน้อยและกบฏชาวฮั่นก็ได้มาร่วมกับชาวเกี๋ยงเพื่อแย่งชิงอำนาจควบคุมมณฑลเลียงจิ๋วจากราชสำนักส่วนกลาง กบฏครั้งนี้เกิดขึ้นหลังกบฏโพกผ้าเหลืองและเป็นส่วนหนึ่งของเหตุวุ่นวายที่นำไปสู่การเสื่อมถอยและล้มสลายของราชวงศ์ฮั่น[4] แม้ว่ากบฏเลียงจิ๋วได้รับความสนใจค่อนข้างน้อยจากนักประวัติศาสตร์ดั้งเดิม แต่กบฏครั้งนี้ยังคงมีความสำคัญเนื่องจากทำให้อำนาจของชาวจีนฮั่นในภาคตะวันตกเฉียงเหนืออ่อนแอลงและนำไปสู่การเป็นดินแดนที่ประกอบด้วยรัฐที่ปกครองโดยชนเผ่าที่ไม่ใช่ชาวฮั่นจำนวนมากในศตวรรษถัด ๆ มา[5]

กบฏเลียงจิ๋ว
ส่วนหนึ่งของ สงครามยุคสิ้นราชวงศ์ฮั่น
วันที่ฤดูหนาว ค.ศ. 184 – 189
สถานที่
ผล ไม่เกิดผลแพ้-ชนะ
คู่สงคราม
ราชวงศ์ฮั่น กบฏชาวฮั่น
ชาวเกี๋ยง
ชาวเยวฺ่จือส่วนน้อย
ผู้บังคับบัญชาและผู้นำ
เตียวอุ๋น
ฮองฮูสง
ตั๋งโต๊ะ
เกิ๋ง ปี่
เป่ย์กง ปั๋วยฺหวี
หลี่ เหวินโหฺว
เตียนยฺหวี
เปียน จาง
หันซุย
หวัง กั๋ว
กำลัง
จำนวนมาก:
100,000+ ที่เหม่ย์หยาง[1]
40,000+ ที่ตันฉอง[2]
หลายหมื่น[3]

อ้างอิง

แก้

รายการอ้างอิง

แก้
  1. de Crespigny (1989), Zhongping 2: Q
  2. de Crespigny (1989), Zhongping 5: O
  3. de Crespigny (1984), p. 150
  4. Haloun, p. 119
  5. de Crespigny (1984), p. 146

บรรณานุกรม

แก้