เปิดเมนูหลัก

ตัวอักษร Ã (ตัวเล็ก: ã) เป็นรูปแบบตัวหนึ่งของอักษรละติน A ที่มีทิลเดอ อยู่ด้านบน ที่ใช้ในภาษาโปรตุเกสและภาษาเวียดนามในวรรณยุกต์

ดูเพิ่มแก้ไข

ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ã&oldid=8362342"