ซอโรพอด

(เปลี่ยนทางจาก Sauropoda)
ซอโรพอด
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: สัตว์
ไฟลัม: สัตว์มีแกนสันหลัง
ชั้น: สัตว์เลื้อยคลาน
อันดับใหญ่: ไดโนเสาร์
อันดับ: ซอริสเกีย
อันดับย่อย: Sauropodomorpha
อันดับฐาน: Sauropoda
Marsh, 1878
Subgroups
ชื่อพ้อง
  • Opisthocoelia Owen, 1860
  • Cetiosauria Seeley, 1870
  • Diplodocia Tornier, 1913

ซอโรพอด (อังกฤษ: sauropod) คือ ชื่อเรียกของกลุ่มไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มซอริสเกีย (สะโพกคล้ายสัตว์เลื้อยคลาน) ไดโนเสาร์ซอโรพอด โดยส่วนมากมีขนาดใหญ่ มีกะโหลกเล็กเมื่อเทียบกับลำตัว คอยาว หางยาว เดินสี่ขา ส่วนใหญ่แล้วจะมีคอยาวอย่างน้อย 5 เมตร มีอยู่หลายชนิด สกุลที่ใหญ่ที่สุดคืออาร์เจนติโนซอรัส ที่หนักถึง 80 ตัน และยาวถึง 35 เมตร ซอโรพอดชนิดแรกอาศัยอยู่ในยุคไตรแอสสิคตอนปลาย และชนิดสุดท้ายอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนปลายเมื่อประมาณ 65 ล้านปีก่อน

การจำแนก

แก้
†Sauropoda

Antetonitrus
Vulcanodon  
Spinophorosaurus


Eusauropoda

Shunosaurus  
Barapasaurus 
Patagosaurus  
Mamenchisauridae

MamenchisaurusOmeisaurus  


Cetiosaurus
Jobaria


Neosauropoda

Haplocanthosaurus  


Diplodocoidea
Rebbachisauridae

LimaysaurusNigersaurus  
Dicraeosauridae

Amargasaurus  Dicraeosaurus  Diplodocidae

Apatosaurus  
BarosaurusDiplodocus  


Macronaria

Camarasaurus


Titanosauriformes

Brachiosaurus  
Phuwiangosaurus


Titanosauria

Malawisaurus


Saltasauridae

Rapetosaurus  
Isisaurus
OpisthocoelicaudiaSaltasaurus
อ้างอิง

แก้