โพรโตพังก์

(เปลี่ยนทางจาก Protopunk)

โพรโตพังก์ (อังกฤษ: protopunk) เป็นคำที่ถูกใช้อธิบายถึงแนวเพลงที่มาก่อนพังก์ร็อก และที่มีอิทธิพลต่อวงพังค์ร็อก โดยทั่วไปวงโพรโตพังก์ไม่ถูกเรียกว่าพังก์

วงโปรโตพังก์ คือวงร็อกแอนด์โรลในช่วงทศวรรษที่ 60 ถึงต้นทศวรรษที่ 70 ถึงแม้วงแรก ๆ จะถูกอ้างถึงการาจร็อกบ้าง แต่ต่อมาก็ถูกอ้างว่าได้เป็นอิทธิพลและพัฒนาของพังค์ร็อก วงการาจร็อกหลายวงมีส่วนหนึ่งเป็นวงจากสหราชอาณาจักร ซึ่งบางครั้งก็ถูกเรียกรวมกับแนวแกลมร็อกและยูเค ผับ ร็อก

อ้างอิง

แก้
  1. Campbell, Neil (2004). American Youth Cultures. Psychology. p. 213. ISBN 0415971977. Furthermore, the indigenous popular music which functioned this way-and which represented in the same instance a form of localized resistance to the mainstreaming, standardizing drive noted earlier — was the proto-punk more commonly identified as garage rock.
  2. Pell, Nicholas (January 26, 2012). "Deathmatch: Which Is Better, Pub Rock or Garage Rock?". LA Weekly. สืบค้นเมื่อ August 1, 2016.