เส้นใยกล้ามเนื้อ nuclear chain fiber เป็นอวัยวะรับความรู้สึกภายในกล้ามเนื้อ เป็น intrafusal muscle fiber (เส้นใยกล้ามเนื้อในกระสวย) ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อบวกกับ nuclear bag fiber ก็เป็นองค์ประกอบของ muscle spindle ซึ่งมีหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความยาวของกล้ามเนื้อ

Nuclear chain fiber
MuscleSpindle.svg
รายละเอียด
ส่วนหนึ่งของMuscle spindle
ตัวระบุ
ภาษาละตินmyofibra catenaformis
THH3.03.00.0.00014
ศัพท์ทางกายวิภาคของจุลกายวิภาคศาสตร์

มี nuclear chain fiber 3-9 เส้นต่อ muscle spindle หนึ่งตัวโดยมีขนาดครึ่งหนึ่งของ nuclear bag fiber นิวเคลียสของเส้นต่อกันเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะในช่วงตรงกลาง ซึ่งทำให้ได้ชื่อเป็น nuclear chain มีบทบาทการรับรู้ความยาวกล้ามเนื้อแบบ "สถิต" (คือส่งข้อมูลความยาวกล้ามเนื้อ) เทียบกับ nuclear bag fiber ที่มีบทบาทแบบ "พลวัต" (คือส่งข้อมูลความยาวกล้ามเนื้อและอัตราการเปลี่ยนแปลง) โครงสร้างตรงกลางของเส้นใยกล้ามเนื้อที่ต่อกันเป็นเหมือนโซ่ เป็นจุดที่แอกซอนรับความรู้สึกหมุนเป็นขดมัดเส้นใยในกระสวย Golgi tendon organ เป็นโครงสร้างที่คล้ายกันโดยข้างหนึ่งยึดอยู่กับกล้ามเนื้อและอีกข้างหนึ่งยึดอยู่กับเอ็น เพราะ nuclear chain fiber และ nuclear bag fiber ต่อกับเส้นใยกล้ามเนื้อในแนวขนาน จึงต่างกับ Golgi tendon organ ซึ่งต่อกับกล้ามเนื้อแบบอนุกรม

เส้นประสาทแก้ไข

เพราะเป็น intrafusal muscle fiber แบบ "nuclear chain fiber" จึงได้ทั้งเส้นใยประสาทนำเข้าที่ส่งข้อมูลความรู้สึก และเส้นใยประสาทนำออกที่รับคำสั่งการ (จากเซลล์ประสาทสั่งการ) เส้นใยประสาทนำเข้าเป็นแบบ 1a และ 2 ซึ่งส่งข้อมูลเกี่ยวกับอากัปกิริยาผ่าน dorsal root เข้าไปในไขสันหลัง โดยแยกส่งขึ้นลงและส่งสาขาไปยังปล้องไขสันหลังระดับต่าง ๆ สาขาบางส่วนไปไซแนปส์กับเซลล์ประสาทที่ dorsal horn ของไขสันหลังและบางส่วนที่ ventral horn สาขาเหล่านี้อำนวยการตอบสนองต่าง ๆ รวมทั้งรีเฟล็กซ์เข่า ส่วนวิถีประสาทที่ส่งขึ้นไปยังสมองแม้จะมีบางส่วนที่คล้ายกับวิถีประสาทส่งความรู้สึกทางผิวหนัง แต่ก็ต่างกันเพราะวิถีประสาทการรับรู้อากัปกิริยาต้องส่งข้อมูลไปยังสมองน้อยด้วย ซึ่งเป็นตัวควบคุมเวลาและลำดับการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเมื่อเคลื่อนไหวร่างกายใต้อำนาจจิตใจ[1]

เส้นใยประสาทนำออกมาจากเซลล์ประสาทสั่งการแกมมาแบบสถิต การกระตุ้นเซลล์ประสาทสั่งการแกมมาจะทำให้การตอบสนองของใยประสาทนำเข้า 1a ช่วงสถานะคงตัว (stead-state) สูงขึ้น แต่จะทำให้การตอบสนองช่วงพลวัต (dynamic) ลดลง[2]

เชิงอรรถและอ้างอิงแก้ไข

  1. Purves et al (2018), Central Pathways Conveying Proprioceptive Information from the Body, pp. 204-205
  2. Pearson, Keir G; Gordon, James E (2013). "35 - Spinal Reflexes". ใน Kandel, Eric R; Schwartz, James H; Jessell, Thomas M; Siegelbaum, Steven A; Hudspeth, AJ (บ.ก.). Principles of Neural Science (5th ed.). United State of America: McGraw-Hill. Figure 35-3 The muscle spindle detects changes in muscle length, p. 795. ISBN 978-0-07-139011-8. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Unmc.edu Archived 2007-07-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  • Purves, Dale; Augustine, George J; Fitzpatrick, David; Hall, William C; Lamantia, Anthony Samuel; Mooney, Richard D; Platt, Michael L; White, Leonard E, บ.ก. (2018). "Chapter 9 - The Somatosensory System: Touch and Proprioception". Neuroscience (6th ed.). Sinauer Associates. ISBN 9781605353807.