เปิดเมนูหลัก

เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก (นิตยสาร)

(เปลี่ยนทางจาก National Geographic (magazine))
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟิก ฉบับเดือนมกราคม 1915

เนชั่นแนล จีโอกราฟิก (อังกฤษ: National Geographic) เป็นนิตยสารอย่างเป็นทางการของสมาคมเนชั่นแนลจีโอกราฟิกเริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกฉบับภาษาอังกฤษเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2431 (8.L. 1888) 9 เดือนหลังจากที่สมาคมเนชั่นแนลจีโอกราฟิกได้ก่อตั้งขึ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ออกวางจำหน่ายเป็นรายเดือน มีการตีพิมพ์ 22 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข