เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรีย

(เปลี่ยนทางจาก Mitochondrial matrix)

ในไมโทคอนเดรียน เมทริกซ์ หรือ แมทริกซ์ (อังกฤษ: Mitochondrial matrix) เป็นพื้นที่ว่างภายในเยื่อหุ้มชั้นใน คำว่า "matrix" นั้นมีรากมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นที่ว่างนี้มีความหนืด (viscous) เมื่อเทียบกับไซโทพลาซึมที่ค่อนข้างจะเหลวแบบสารละลาย (aqueous) เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียนั้นประกอบด้วย DNAของไมโทคอนเดรีย, ไรโบโซมของไมโทคอนเดรีย, เอนไซม์, โมเลกุลสารอินทรีย์ขนาดเล็ก, โคแฟกเตอร์นิวคลีโอไทด์ (nucleotide cofactors) และไอออนอนินทรีย์ เอนไซม์ต่าง ๆ ภายในเมทริกซ์ช่วยให้ปฏิกิริยาในการผลิต ATP ดำเนินไปได้ง่ายดายขึ้น เช่น ปฏิกิริยาวัฒจักรกรดซิตริก, ออกซิดีทีฟฟอสฟอรีเลชั่น, การออกซิเดชั่นของไพรูเวต และเบตาออกซิเดชั่นของกรดไขมัน[1]

ชีววิทยาเซลล์
ไมโทคอนเดรียน
องค์ประกอบของไมโทคอนเดรียนทั่วไป

1 เยื่อหุ้มชั้นนอก

1.1 พอริน

2 ช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้ม

2.1 ช่องว่างคริสเตียล
2.2 ช่องว่างเพริเฟอรอล

3 ลาเมลลา

3.1 เยื่อหุ้มชั้นใน
3.11 เยื่อหุ้มบาวดารีชั้นใน
3.12 เยื่อหุ้มคริสเต
3.2 แมตริกซ์
3.3 คริสเต

4 ดีเอ็นเอของไมโทคอนเดรีย
5 เมตริกซ์กรานูล
6 ไรโบโซม
7 เอทีพีซินเทส


ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Voet, Donald; Voet, Judith; Pratt, Charlotte (2013). Fundamentals of Biochemistry Life at the Molecular Level. New York City: John Wiley & Sons, Inc. pp. 582–584. ISBN 978-1118129180.