KA หรือ Ka หรือ ka อาจหมายถึง

อักษร K ที่ประกอบกับอักษรละตินตัวอื่น
KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
AK BK CK DK EK FK GK HK IK JK KK LK MK NK OK PK QK RK SK TK UK VK WK XK YK ZK