สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอย

(เปลี่ยนทางจาก Illinois Institute of Technology)

สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ (Illinois Institute of Technology, IIT) หรือรู้จักในชื่อ ไอไอที เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอย สหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ไอไอทีก่อตั้งในปี พ.ศ. 2483 โดยการรวมสองสถาบันจาก สถาบันเทคโนโลยีอาร์เมอร์ (ก่อตั้ง พ.ศ. 2436) และสถาบันเทคโนโลยีลูวิส (ก่อตั้ง พ.ศ. 2438) ปัจจุบันไอไอทีมีนักศึกษาประมาณ 6,500 คน และอาจารย์ 580 คน (ข้อมูล พ.ศ. 2549) ไอไอทีมีหลายวิทยาเขต โดยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จะเรียนในบริเวณวิทยาเขตหลัก ส่วนสาขาบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์จะเรียนในตัวเมืองชิคาโก

ตึกแม็คคอร์มิคก์ทริบิวน์แคมปัสเซนเตอร์ โดยมีรูปของ ลุดวิก มีส แวน เดอร์ โรห์ สถาปนิกผู้ออกแบบตึกในมหาวิทยาลัย
เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ส่วนขยายในสถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์ (IIT)
ภายในอาคารแคมปัสเซ็นเตอร์อีกหลังหนึ่งในบริเวณแม็คคอร์มิค ออกแบบโดยสถาปนิกเร็ม คูลฮาส

จุดโดดเด่นภายในสถาบันคือ ตึกภายในถูกออกแบบสถาปนิกชื่อดังของโลก เช่นในยุคแรกๆได้แก่ ลุดวิก มีส แวน เดอร์ โรห์ และยุคต่อมา (ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา) ได้แก่ เร็ม คูลฮาส, เฮลมุต ยาห์น

ในปี พ.ศ. 2548 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของไอไอทีในระดับปริญญาตรี ได้ถูกจัดเป็นอันดับที่ 13 ในสหรัฐอเมริกาโดยหนังสือ ดีไซน์อินเทลิเจนซ์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้