ฟรีดริชที่ 1 ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค

(เปลี่ยนทางจาก Frederick I, Elector of Brandenburg)

ฟรีดริชที่ 1 เจ้าผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค (อังกฤษ: Frederick I, Elector of Brandenburg) (21 กันยายน ค.ศ. 1371 - 20 กันยายน ค.ศ. 1440) ฟรีดริชมีบรรดาศักดิ์เป็นพรินซ์เจ้าผู้คัดเลือกแห่งรัฐมาร์เกรฟบรันเดินบวร์คในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] ระหว่าง ค.ศ. 1415 จนถึง ค.ศ. 1440

ฟรีดริชที่ 1
เจ้าผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค
Frederick I
Elector of Brandenburg
ฟรีดริชได้รับบรันเดินบวร์ค
เกิด21 กันยายน ค.ศ. 1371
เสียชีวิต20 กันยายน ค.ศ. 1440
บิดามารดา

ฟรีดริชเป็นบุตรของฟรีดริชที่ 5 เบอร์กราฟแห่งเนิร์นแบร์ก และ เอลิสซาเบธแห่งไมส์เสน และเป็นสมาชิกคนแรกของตระกูลโฮเฮนโซลเลิร์นที่ได้ปกครองรัฐมาร์เกรฟบรันเดินบวร์ค

บรรดาศักดิ์

แก้
  • เจ้าผู้คัดเลือกแห่งแห่งบรันเดินบวร์ค - ระหว่าง ค.ศ. 1415 จนถึง ค.ศ. 1440
  • เบอร์กราฟแห่งเนิร์นแบร์ก - ระหว่าง ค.ศ. 1397 จนถึง ค.ศ. 1427 (ในนามว่า ฟรีดริชที่ 6)
  • มาร์เกรฟแห่งบรันเดินบวร์ค-อันสบาค - ระหว่าง ค.ศ. 1398 จนถึง ค.ศ. 1440
  • มาร์เกรฟแห่งบรันเดินบวร์ค - ระหว่าง ค.ศ. 1417 จนถึง ค.ศ. 1426
  • มาร์เกรฟแห่งบรันเดินบวร์ค-คุล์มบาค - ระหว่าง ค.ศ. 1420 จนถึง ค.ศ. 1440

อ้างอิง

แก้
  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่ม

แก้