ภาวะขาดสมดุลอิเล็กโทรไลต์

(เปลี่ยนทางจาก Electrolyte imbalance)

ภาวะขาดสมดุลอิเล็กโทรไลต์[1] หรือเกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุลย์[2] (อังกฤษ: electrolyte imbalance) คือภาวะที่มีความผิดปกติของความเข้มข้นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ในร่างกาย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาภาวะธำรงดุลของร่างกาย ช่วยการทำงานของหัวใจ ระบบประสาท สมดุลสารน้ำ การขนส่งออกซิเจน สมดุลกรดเบส และอื่นๆ

Water–electrolyte imbalance
Diagram of ion concentrations and charge across a semi-permeable cellular membrane.
สาขาวิชาวักกวิทยา

อ้างอิง

แก้
  1. ICD-10-TH
  2. คลังศัพท์ไทย สวทช

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • "Part 10.1: Life-Threatening Electrolyte Abnormalities". Circulation (ภาษาอังกฤษ). 112 (24_supplement). 13 December 2005. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.166563. S2CID 79026294.
การจำแนกโรค