กองพล

(เปลี่ยนทางจาก Division (military))
สัญลักษณ์แผนที่ของเนโท[1]

กองพลผสมพันธมิตร

กองพลผสมศัตรู

กองพลทหารราบพันธมิตร

กองพลทหารราบส่งทางอากาศพันธมิตร

กองพลรถถังศัตรู

กองพล (อังกฤษ: division) ปัจจุบันเป็นหน่วยทหารที่มีกำลังตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 นาย ส่วนกองพลในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีกำลังระหว่าง 8,000 ถึง 30,000 นาย กองพลมีภารกิจทำลายหรือจับกำลังทหารข้าศึก ตลอดจนเข้ายึดหรือเข้าข่มพื้นที่ภาคพื้นดินที่มีความสำคัญ รวมทั้งพลเรือนและทรัพยากรของข้าศึกกองพลแบ่งโครงสร้างออกเป็นฝ่ายบังคับบัญชา, ฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายสนับสนุนการรบอย่างเป็นกิจลักษณะ แต่ละกองพลอาจประกอบด้วยหลายกรมหรือกองพลน้อย หลายกองพลประกอบขึ้นเป็นกองทัพน้อย (corps)

ในการสงครามสมัยใหม่ส่วนใหญ่ กองพลมักเป็นหน่วยผสมเหล่าเล็กที่สุดซึ่งสามารถปฏิบัติการได้อย่างอิสระ อันเนื่องจากบทบาทสนับสนุนตนเองเป็นหน่วยด้วยหน่วยรบและหน่วยสนับสนุนการรบที่เหมาะสมหลากหลาย ซึ่งแบ่งได้เป็นการผสมหน่วยขึ้นตรงมากมาย

กองพลแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้:

 • กองพลทหารราบ (Infantry division)
  • กองพลทหารราบเบา (Light infantry division)
  • กองพลทหารราบยานยนต์ (Motorised infantry division)
  • กองพลทหารราบยานเกราะ (Mechanized infantry division)
 • กองพลทหารม้า (Cavalry Division)
 • กองพลยานเกราะ (Armored Division)
 • กองพลภูเขา (Mountain division)
 • กองพลส่งทางอากาศ (Airborne division)
  • กองพลโจมตีทางอากาศ (Air Assault division)​
  • กองพลพลร่ม (Parachute Division)
 • กองพลทหารปืนใหญ่ (Artillery division)
 1. APP-6C Joint Military Symbology (PDF). NATO. พฤษภาคม 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 21 กันยายน 2015.