กะเรกะร่อนปากเป็ด

(เปลี่ยนทางจาก Cymbidium finlaysonianum)
กะเรกะร่อนปากเป็ด
Place ParkThonburirom Orchid.jpg
กะเรกะร่อนปากเป็ด
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: พืช (Plantae)
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots
อันดับ: Asparagales
วงศ์: Orchidaceae
วงศ์ย่อย: Epidendroideae
เผ่า: Cymbidieae
เผ่าย่อย: Cymbidiinae
สกุล: Cymbidium
ชื่อทวินาม
Cymbidium finlaysonianum
Lindl.

กะเรกะร่อนปากเป็ด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cymbidium finlaysonianum เป็นกล้วยไม้ที่ลำต้นเจริญทางด้านข้าง ช่อดอกยาวมากและห้อยลง สีเหลืองเข้ม มีเส้นแดงที่กลางกลีบออกดอกช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคม ในไทยพบที่นครศรีธรรมราช ตรัง และนราธิวาส

อ้างอิงแก้ไข

  • ลลิล สิทธิสัจจธรรมและ นฤมล กฤษณชาญดี. คู่มือกล้วยไม้ฉบับพกพา. กทม. สารคดี. 2545