เต่าร้างแดง

(เปลี่ยนทางจาก Caryota mitis)
เต่าร้างแดง
Caryota mitis leaves.jpg
ใบเต่าร้างแดง
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots
ไม่ได้จัดลำดับ: Commelinids
อันดับ: Arecales
วงศ์: Arecaceae
สกุล: Caryota
สปีชีส์: C.  mitis
ชื่อทวินาม
Caryota mitis
Lour.
ชื่อพ้อง[1]
 • Caryota furfuracea Blume ex Mart.
 • Caryota griffithii Becc.
 • Caryota griffithii var. selebica Becc.
 • Caryota javanica Zipp. ex Miq.
 • Caryota nana Linden
 • Caryota propinqua Blume ex Mart.
 • Caryota sobolifera Wall. ex Mart.
 • Caryota sobolifera Wall.
 • Caryota speciosa Linden
 • Drymophloeus zippellii Hassk.
 • Thuessinkia speciosa Korth.

เต่าร้างแดง ชื่อวิทยาศาสตร์: Caryota mitis เป็นพืชในวงศ์ Palmae เป็นปาล์มกอ ขนาดใหญ่ ไม่มีหนาม ปล้องบนลำต้นยาว แผ่นใบเป็นร่องรูปตัว V ก้านใบยาวขนาดใหญ่ ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ออกดอกแล้วตาย ดอกช่อ ก้านช่อดอกโค้งงอ ผลสุกสีส้มจนถึงแดงเข้ม มีเมล็ดเดียว พบในอินโดนีเซีย ยอดอ่อนต้มสุกรับประทานได้ ใบใช้มุงหลังคา เส้นใบจากกาบใบใช้ทำเชือก ใช้เป็นไม้ประดับ

รวมรูปแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ และคณะ. ทรัพยากรพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 9: พืชให้คาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่เมล็ด. กทม. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2544. หน้า 84 - 86