แอสเทอเรียน

(เปลี่ยนทางจาก Asterion)

แอสเทอเรียน (อังกฤษ: asterion) ในทางกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ หมายถึงจุดบนกะโหลกศีรษะมนุษย์ที่อยู่ด้านหลังหู เป็นจุดบรรจบกันของซูเจอร์หรือรอยประสานบนกะโหลกศีรษะ อัน ได้แก่ รอยประสานท้ายทอย (lambdoid suture), รอยประสานสความัส (squamosal suture), ออกซิปิโตมาสตอยด์ ซูเจอร์ (occipitomastoid suture) ในผู้ใหญ่ แอสเทอเรียนจะอยู่ด้านหลัง 4 เซนติเมตร และด้านบน 12 เซนติเมตรต่อรูหู ในการผ่าตัด

แอสเทอเรียน
(Asterion)
Asterion.PNG
มุมมองด้านข้างของศีรษะ แสดงตำแหน่งของกะโหลกศีรษะสัมพันธ์กับผิวหนังด้านนอก (แอสเทอเรียนอยู่ตรงกลางทางขวาของภาพ)
ตัวระบุ
TA98A02.1.00.020
TA2422
FMA76625
ศัพท์กายวิภาคศาสตร์ของกระดูก

ในระยะทารกบริเวณนี้จะเป็นแผ่นเนื้อเยื่อที่กระดูกยังไม่เจริญมาประสานกันเรียกว่า กระหม่อมกกหู หรือ กระหม่อมมาสตอยด์ (mastoid fontanelle) และจะเกิดการสร้างกระดูกจนเป็นข้อต่อเมื่ออายุได้ 6-8 เดือนหลังคลอด

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • Asterion จากเว็บไซต์ eMedicine Dictionary