การตรวจก๊าซจากหลอดเลือดแดง

(เปลี่ยนทางจาก Arterial blood gas)

การตรวจก๊าซจากหลอดเลือดแดง (อังกฤษ: arterial blood gas test, ABG) เป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชนิดหนึ่ง ซึ่งตรวจหาปริมาณของก๊าซต่างๆ โดยเฉพาะออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแดง การตรวจนี้ทำได้โดยใช้เลือดปริมาณเล็กน้อยที่ดูดออกมาจากหลอดเลือดแดง เช่น จากหลอดเลือดแดงเรเดียล ด้วยเข็มและกระบอกฉีดยา หรืออาจดูดผ่านสายสวนหลอดเลือดแดงก็ได้

การตรวจก๊าซจากหลอดเลือดแดง
(Arterial-blood gas test)
การวินิจฉัยทางการแพทย์
เครื่องตรวจก๊าซจากหลอดเลือดแดงสมัยใหม่
MeSHD001784
เม็ดไลน์พลัส003855
LOINC24336-0