วงศ์บานไม่รู้โรย

(เปลี่ยนทางจาก Amaranthaceae)
วงศ์บานไม่รู้โรย
Amaranthus retroflexus full1.jpg
Amaranthus retroflexus
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Core eudicots
อันดับ: Caryophyllales
วงศ์: Amaranthaceae
Juss.
สกุลต้นแบบ
Amaranthus
L.
วงศ์ย่อย

Amaranthoideae
Gomphrenoideae
Betoideae
Camphorosmoideae
Chenopodioideae
Corispermoideae
Polycnemoideae
Salicornioideae
Salsoloideae
Suaedoideae

วงศ์บานไม่รู้โรย หรือ (en:Amaranthaceae) เป็นวงศ์ของพืชมีดอกขนาดใหญ่ในอันดับ Caryophyllales ปัจจุบันได้นำพืชจากวงศ์ (en:Chenopodiaceae) มารวมด้วย ทำให้มี 180 สกุลและ 2,500 สปีชีส์

สกุลแก้ไข

 
Achyranthes splendens, Amaranthoideae
 
Gomphrena arborescens, Gomphrenoideae
 
Sugar beet, Beta vulgaris subsp. vulgaris 'altissima', Betoideae
 
Grayia spinosa, Chenopodioideae
 
Sarcocornia perennis, Salicornioideae
 
Kali soda, Salsoloideae
 
Suaeda nigra, Suaedoideae
วงศ์ย่อย สกุล
En:Amaranthoideae En:Achyranthes, En:Achyropsis, En:Aerva, En:Allmania, En:Allmaniopsis, En:Amaranthus, En:Arthraerua,En:Bosea, En:Calicorema, En:Celosia, En:Centema, En:Centemopsis, En:Centrostachys, En:Chamissoa, En:Charpentiera, En:Chionothrix, En:Cyathula, En:Dasysphaera, En:Deeringia, En:Digera, En:Eriostylos, En:Henonia, En:Herbstia, En:Hermbstaedtia, En:Indobanalia, En:Kyphocarpa, En:Lagrezia, En:Lecosia, En:Leucosphaera, En:Lopriorea, En:Marcelliopsis,En:Mechowia, En:Nelsia, En:Neocentema, En:Nothosaerva, En:Nyssanthes, En:Omegandra, En:Pandiaka, En:Pleuropetalum, En:Pleuropterantha, En:Polyrhabda, En:Pseudosericocoma, En:Psilotrichopsis, En:Psilotrichum, En:Ptilotus, En:Pupalia, En:Rosifax, En:Saltia, En:Sericocoma, En:Sericocomopsis, En:Sericorema, En:Sericostachys, En:Stilbanhtus, En:Trichuriella, En:Volkensinia
En:Gomphrenoideae En:Alternanthera, En:Blutaparon, En:Froelichia, En:Froelichiella, En:Gomphrena, En:Gossypianthus, En:Guilleminea, En:Hebanthe, En:Hebanthodes, En:Irenella, En:Iresine, En:Lithophila, En:Pedersenia, En:Pfaffia, En:Pseudogomphrena, En:Pseudoplantago, En:Quaternella, En:Tidestromia, En:Woehleria, En:Xerosiphon
En:Betoideae En:Acroglochin, En:Aphanisma, En:Beta, En:Hablitzia, En:Oreobliton, En:Patellifolia
En:Camphorosmoideae En:Bassia, En:Camphorosma, En:Chenolea, En:Didymanthus, En:Dissocarpus, En:Enchylaena, En:Eokochia, En:Eremophea, En:Eriochiton, En:Grubovia, En:Maireana, En:Malacocera, En:Neobassia, En:Neokochia, En:Osteocarpum, En:Roycea, En:Sclerolaena, En:Sedobassia, En:Spirobassia, En:Threlkeldia
En:Chenopodioideae En:Archiatriplex, En:Atriplex, En:Axyris, En:Baolia, En:Ceratocarpus, En:Chenopodium, En:Cycloloma, En:Dysphania, En:Einadia, En:Exomis , En:Extriplex, En:Grayia, En:Halimione, En:Holmbergia, En:Krascheninnikovia, En:Manochlamys, En:Microgynoecium, En:Micromonolepis, En:Monolepis, En:Proatriplex, En:Rhagodia, En:Scleroblitum, En:Spinacia, En:Stutzia, En:Suckleya
En:Corispermoideae En:Agriophyllum, En:Anthochlamys, En:Corispermum
En:Polycnemoideae En:Hemichroa, En:Nitrophila, En:Polycnemum
En:Salicornioideae En:Allenrolfea, En:Arthrocnemum, En:Halocnemum, En:Halopeplis, En:Halostachys, En:Heterostachys, En:Kalidium, En:Microcnemum, En:Salicornia, En:Sarcocornia, En:Tecticornia
En:Salsoloideae Anabasis, En:Arthrophytum, En:Caroxylon, En:Climacoptera, En:Cornulaca, En:Cyathobasis, En:Fredolia, En:Girgensohnia, En:Halarchon, En:Halimocnemis, En:Halocharis, En:Halogeton, En:Halothamnus, En:Haloxylon, En:Hammada, En:Horaninowia, En:Iljinia, En:Kali, En:Kaviria, En:Lagenantha, En:Nanophyton, En:Noaea, En:Nucularia, En:Ofaiston, En:Petrosimonia, En:Piptoptera, En:Physandra, En:Pyankovia, En:Rhaphidophyton, En:Salsola, En:Sympegma, En:Traganum, En:Traganopsis, En:Turania, En:Xylosalsola
En:Suaedoideae En:Bienertia, En:Suaeda

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข