วงศ์บานไม่รู้โรย

(เปลี่ยนทางจาก Amaranthaceae)
วงศ์บานไม่รู้โรย
Amaranthus retroflexus
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Core eudicots
อันดับ: Caryophyllales
วงศ์: Amaranthaceae
Juss.
สกุลต้นแบบ
Amaranthus
L.
วงศ์ย่อย

Amaranthoideae
Gomphrenoideae
Betoideae
Camphorosmoideae
Chenopodioideae
Corispermoideae
Polycnemoideae
Salicornioideae
Salsoloideae
Suaedoideae

วงศ์บานไม่รู้โรย หรือ (en:Amaranthaceae) เป็นวงศ์ของพืชมีดอกขนาดใหญ่ในอันดับ Caryophyllales ปัจจุบันได้นำพืชจากวงศ์ (en:Chenopodiaceae) มารวมด้วย ทำให้มี 180 สกุลและ 2,500 สปีชีส์

คำอธิบาย แก้

ตระกูลผักโขมส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรหรือไม้พุ่มย่อยประจำปีหรือยืนต้น บ้างก็เป็นพุ่มไม้ มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่เป็นเถาวัลย์หรือต้นไม้[1][2][3] บางประเภทก็ฉ่ำ หลายชนิดมีลำต้นที่มีโหนดหนา ไม้ของลำต้นยืนต้นมีการเจริญเติบโตรองที่ "ผิดปกติ" โดยทั่วไป เฉพาะในวงศ์ย่อย Polycnemoideae เท่านั้นที่มีการเจริญเติบโตรองตามปกติ[4]

ใบมีลักษณะเรียบง่าย มักเรียงสลับ บางครั้งก็ตรงกันข้าม พวกเขาไม่เคยมีข้อกำหนด พวกมันแบนหรือเทเรต์ และรูปร่างของมันแปรผันอย่างมาก โดยมีขอบแข็งหรือหยัก ในบางสายพันธุ์ใบจะเล็กลงจนเหลือเกล็ดเล็กๆ ในกรณีส่วนใหญ่ จะไม่เกิดการรวมกลุ่มกันเป็นกระจุกที่ฐานหรือปลายใบ[5]

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ แก้

บางชนิด เช่น ผักโขม (Spinacia oleracea) หรือพันธุ์บีทรูท (Beta vulgaris) (หัวบีท, chard) ใช้เป็นผัก[6] รูปแบบของ Beta vulgaris ได้แก่ หัวบีทอาหารสัตว์ (Mangelwürzel) และหัวบีทชูการ์ เมล็ดผักโขม เนื้อแกะ (Chenopodium berlandieri), quinoa (Chenopodium quinoa) และ canyweed (Chenopodium pallidicaule) สามารถรับประทานได้และใช้เป็นไขมันเทียม เมล็ดผักโขมอุดมไปด้วยโปรตีนและไฟเบอร์[7]

หลายชนิดเป็นไม้ประดับสวนยอดนิยม โดยเฉพาะพันธุ์จากจำพวก Alternanthera, Amaranthus, Celosia และ Iresine สายพันธุ์อื่นๆ ถือเป็นวัชพืช เช่น โรสแมรี่ป่า (Amaranthus retroflexus) และหญ้าจระเข้ (Alternanthera philoxeroides) และบางชนิดเป็นสายพันธุ์รุกรานที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ รวมถึง Kali tragus และ Bassia scoparia เป็นที่รู้กันว่าหลายชนิดทำให้เกิดอาการแพ้ละอองเกสรดอกไม้[8]

สกุล แก้

 
Achyranthes splendens, Amaranthoideae
 
Gomphrena arborescens, Gomphrenoideae
 
Sugar beet, Beta vulgaris subsp. vulgaris 'altissima', Betoideae
 
Grayia spinosa, Chenopodioideae
 
Sarcocornia perennis, Salicornioideae
 
Kali soda, Salsoloideae
 
Suaeda nigra, Suaedoideae
วงศ์ย่อย สกุล
En:Amaranthoideae En:Achyranthes, En:Achyropsis, En:Aerva, En:Allmania, En:Allmaniopsis, En:Amaranthus, En:Arthraerua,En:Bosea, En:Calicorema, En:Celosia, En:Centema, En:Centemopsis, En:Centrostachys, En:Chamissoa, En:Charpentiera, En:Chionothrix, En:Cyathula, En:Dasysphaera, En:Deeringia, En:Digera, En:Eriostylos, En:Henonia, En:Herbstia, En:Hermbstaedtia, En:Indobanalia, En:Kyphocarpa, En:Lagrezia, En:Lecosia, En:Leucosphaera, En:Lopriorea, En:Marcelliopsis,En:Mechowia, En:Nelsia, En:Neocentema, En:Nothosaerva, En:Nyssanthes, En:Omegandra, En:Pandiaka, En:Pleuropetalum, En:Pleuropterantha, En:Polyrhabda, En:Pseudosericocoma, En:Psilotrichopsis, En:Psilotrichum, En:Ptilotus, En:Pupalia, En:Rosifax, En:Saltia, En:Sericocoma, En:Sericocomopsis, En:Sericorema, En:Sericostachys, En:Stilbanhtus, En:Trichuriella, En:Volkensinia
En:Gomphrenoideae En:Alternanthera, En:Blutaparon, En:Froelichia, En:Froelichiella, En:Gomphrena, En:Gossypianthus, En:Guilleminea, En:Hebanthe, En:Hebanthodes, En:Irenella, En:Iresine, En:Lithophila, En:Pedersenia, En:Pfaffia, En:Pseudogomphrena, En:Pseudoplantago, En:Quaternella, En:Tidestromia, En:Woehleria, En:Xerosiphon
En:Betoideae En:Acroglochin, En:Aphanisma, En:Beta, En:Hablitzia, En:Oreobliton, En:Patellifolia
En:Camphorosmoideae En:Bassia, En:Camphorosma, En:Chenolea, En:Didymanthus, En:Dissocarpus, En:Enchylaena, En:Eokochia, En:Eremophea, En:Eriochiton, En:Grubovia, En:Maireana, En:Malacocera, En:Neobassia, En:Neokochia, En:Osteocarpum, En:Roycea, En:Sclerolaena, En:Sedobassia, En:Spirobassia, En:Threlkeldia
En:Chenopodioideae En:Archiatriplex, En:Atriplex, En:Axyris, En:Baolia, En:Ceratocarpus, En:Chenopodium, En:Cycloloma, En:Dysphania, En:Einadia, En:Exomis , En:Extriplex, En:Grayia, En:Halimione, En:Holmbergia, En:Krascheninnikovia, En:Manochlamys, En:Microgynoecium, En:Micromonolepis, En:Monolepis, En:Proatriplex, En:Rhagodia, En:Scleroblitum, En:Spinacia, En:Stutzia, En:Suckleya
En:Corispermoideae En:Agriophyllum, En:Anthochlamys, En:Corispermum
En:Polycnemoideae En:Hemichroa, En:Nitrophila, En:Polycnemum
En:Salicornioideae En:Allenrolfea, En:Arthrocnemum, En:Halocnemum, En:Halopeplis, En:Halostachys, En:Heterostachys, En:Kalidium, En:Microcnemum, En:Salicornia, En:Sarcocornia, En:Tecticornia
En:Salsoloideae Anabasis, En:Arthrophytum, En:Caroxylon, En:Climacoptera, En:Cornulaca, En:Cyathobasis, En:Fredolia, En:Girgensohnia, En:Halarchon, En:Halimocnemis, En:Halocharis, En:Halogeton, En:Halothamnus, En:Haloxylon, En:Hammada, En:Horaninowia, En:Iljinia, En:Kali, En:Kaviria, En:Lagenantha, En:Nanophyton, En:Noaea, En:Nucularia, En:Ofaiston, En:Petrosimonia, En:Piptoptera, En:Physandra, En:Pyankovia, En:Rhaphidophyton, En:Salsola, En:Sympegma, En:Traganum, En:Traganopsis, En:Turania, En:Xylosalsola
En:Suaedoideae En:Bienertia, En:Suaeda

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

  1. "Amaranthaceae". link.springer.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  2. "Is Amaranth A Perennial? With The Clearest Explanation". www.smallspacegardeningbasics.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  3. "Amaranth Family (Amaranthaceae)". www.botanicohub.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  4. "Amaranthaceae". memim.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  5. "The family Amaranthaceae". www.mobot.org. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  6. "Beta vulgaris subsp. maritima". efloraofindia.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  7. "The Role of a Dietitian in Promoting Amaranth as a High-Protein Whole Grain". heyfitnessclub.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.
  8. "List of allergic plants in family Chenopodiaceae". www.pollenlibrary.com. สืบค้นเมื่อ 2024-01-29.