ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

D ระบบผิวหนัง (Dermatologicals)

D03A Cicatrizantsแก้ไข

D03AA Cod-liver oil ointmentsแก้ไข

D03AX Other cicatrizantsแก้ไข

D03AX01 Cadexomer iodine
D03AX02 Dextranomer
D03AX03 Dexpanthenol
D03AX04 Calcium pantothenate
D03AX05 Hyaluronic acid
D03AX06 Becaplermin
D03AX07 Glyceryl trinitrate
D03AX08 Isosorbide dinitrate
D03AX09 Crilanomer
D03AX10 Enoxolone

D03B Enzymesแก้ไข

D03BA Proteolytic enzymesแก้ไข

D03BA01 Trypsin
D03BA02 Clostridiopeptidase
D03BA52 Clostridiopeptidase, combinations