ไฮดรอกลิกเฮด (อังกฤษ: hydraulic head) เป็นหน่วยวัดของความดันของของเหลวเหนือระดับอ้างอิง[1][2] โดยทั่วไปไฮดรอลิกเฮดจะวัดความสูงของผิวน้ำในหน่วยของความยาว

อ้างอิง

แก้
  1. Mulley, Raymond (2004), Flow of Industrial Fluids: Theory and Equations, CRC Press, ISBN 0849327679, 410 pages. See pp. 43–44.
  2. Chanson, Hubert (2004), Hydraulics of Open Channel Flow: An Introduction, Butterworth–Heinemann, ISBN 0750659785, 650 pages. See p. 22.