ไอพีทีวี (อังกฤษ: Internet Protocol Television) การจะดูโทรทัศน์ในระบบนี้ได้จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งผ่านข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ด้วย ซึ่งเป็นระบบที่แตกต่างจากเดิมที่มีการเผยแพร่สัญญาณผ่านทางสายอากาศหรือผ่านทางเคเบิล รูปแบบการให้บริการในระบบไอพีทีวีนี้จะแตกต่างไปจากการให้บริการแบบเดิมค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารจากแต่ก่อนที่เป็นแบบทางเดียวคือผู้ใช้ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ให้บริการได้ ให้กลายเป็นแบบ 2 ทาง (Two Way Communication) คือ ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกลับ (Interactive) ผู้ให้บริการได้เช่นการเรียงลำดับรายการโทรทัศน์ก่อนหลังได้ การสั่งซื้อ VDO on Demand การดูโทรทัศน์ย้อนหลัง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนหรือไวไฟเข้ากล่องรับสัญญาณไอพีทีวี

ระบบการเผยแพร่สัญญาณ แก้

 
แผนผังการทำงานของระบบไอพีทีวี

โดยระบบไอพีทีวีในประเทศไทยทางผู้ให้บริการจะทำการรับสัญญาณจากดาวเทียม จากนั้นจะทำการแปลงข้อมูล (Encode) จากสัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล จากนั้นจะทำการเข้ารหัส (Encryption) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มี Set Top Box (STB) สามารถถอดรหัสนำสัญญาณไปรับชมได้ เมื่อได้เป็นสัญญาณดิจิทัลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะถูกนำส่งผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ ทางฝั่งผู้ใช้ก็จะนำสายโทรศัพท์มาต่อเข้ากับเราเตอร์เพื่อแยกสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับสัญญาณโทรทัศน์จากนั้นก็นำสัญญาณโทรทัศน์ที่แยกแล้วต่อเข้ากับตัว Set Top Box เพื่อทำการถอดรหัส (Decryption) จากนั้นสัญญาณที่ถูกถอดรหัสก็จะแสดงผลออกมาทางจอโทรทัศน์

ข้อแตกต่างของไอพีทีวี และ อินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ แก้

ไอพีทีวีจะให้บริการเฉพาะบนโทรทัศน์เท่านั้นซึ่งมีรูปแบบ การรับส่งข้อมูลที่เป็นแบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งจะแตกต่างจาก อินเทอร์เน็ตโทรทัศน์ ที่มีการส่งข้อมูลจาก 1 ต่อ หลายๆคน ซึ่งผู้รับชมจะมีจำนวนมาก การรับส่งข้อมูลแบบ 1 ต่อ 1 เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้จะทำการเลือกว่าต้องการเนื้อหาอะไรจากผู้ให้บริการ จากนั้นผู้ให้บริการจึงจะส่งเนื้อหานั้น ๆ มาให้ผู้ใช้

อ้างอิง แก้