ไอบีเอ็มโรดรันเนอร์

ไอบีเอ็ม โรดรันเนอร์ (IBM Roadrunner) เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ไอบีเอ็มร่วมกับสถาบันวิจัยแห่งชาติ Los Alamos National Laboratory จัดสร้างขึ้น ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับจัดอันดับให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ เว็บไซต์ http://www.top500.org

ไอบีเอ็ม โรดรันเนอร์มีมูลค่าในการก่อสร้างประมาณ 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ สี่พันหกร้อยล้านบาท) ซึ่งถูกออกแบบมาให้รองรับการประมวลผลสูงสุดในช่วง Peak หรือ Peak Performance ที่ 1.7 Petaflops (1015 FLOPS) (ความเร็ว 1 Petaflops นั้นเปรียบเทียบเท่ากับความสามารถในการประมวลผลคำสั่ง 1 พันล้านล้านคำสั่งในหนึ่งวินาที) และนอกจาก IBM Roadrunner นี้จะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในโลกแล้ว มันยังเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ประหยัดพลังงานอีกด้วย จากผลงานวิจัยพบว่า IBM Roadrunner กินไฟอยู่ที่ 444.94 Megaflops Per Watt of Power