ฟล็อปส์

(เปลี่ยนทางจาก FLOPS)

การปฏิบัติการจุดลอยตัวต่อวินาที หรือ ฟล็อปส์ [1] (อังกฤษ: floating point operations per second: FLOPS) เป็นหน่วยวัดสมรรถนะในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ฟล็อปส์จะนับจำนวนชุดคำสั่งในการประมวลผลเลขทศนิยมที่สามารถทำได้ใน 1 วินาที นิยมใช้ในวงการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

คำอุปสรรคสำหรับฟล็อปส์

แก้
  • kiloFLOPS (KFLOPS) = 10 3FLOPS
  • megaFLOPS (MFLOPS) = 106FLOPS
  • gigaFLOPS (GFLOPS) = 109 FLOPS
  • teraFLOPS (TFLOPS) = 1012 FLOPS
  • petaFLOPS (PFLOPS) = 1015 FLOPS
  • exaFLOPS (EFLOPS) = 1018 FLOPS
  • zettaFLOPS (ZFLOPS) = 1021 FLOPS
  • yottaFLOPS (YFLOPS) = 1024 FLOPS

อ้างอิง

แก้