ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร

ไหว้พระ 9 วัด เป็นคำเรียกการตระเวนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดและศาลเจ้าที่มีชื่อเสียง 9 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่งเหล่านั้นได้แก่[1]

พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง พระประธานในพระวิหารหลวง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ฝั่งธนบุรีแก้ไข

ฝั่งพระนครแก้ไข

อนึ่ง บางข้อมูลจะให้ไปไหว้วัดราชนัดดารามวรวิหาร (วัดราชนัดดา) แทนศาลเจ้าพ่อเสือ ด้วยเหตุที่วัดราชนัดดาเป็น "โลหะปราสาทหนึ่งเดียวในสยาม"[2]

คลังภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข