ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง (6 มิถุนายน พ.ศ. 2500 — ) เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงในการเขียนภาพเหมือนจริง ซูเปอร์เรียลลิสม์ สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร[1] โดยผลงานส่วนใหญ่ของเขาใช้เทคนิคสีอะคริลิค ถ่ายทอดผลงานที่เหมือนจริงอย่างน่าอัศจรรย์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
เกิดไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
6 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (63 ปี)
หมู่บ้านซับตะเคียน จังหวัดนครสวรรค์
สัญชาติไทย
การศึกษาสูงสุดวิทยาลัยเพาะช่าง, คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาจิตรกร

รางวัลเกียรติยศแก้ไข

  • พ.ศ. 2525 รางวัลชนะเลิศจิตรกรรมร่วมสมัย จากงานแสดงศิลปกรรมธนาคารแห่งประเทศไทย[2]
  • พ.ศ. 2529 รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 [1]
  • พ.ศ. 2539 รางวัลการประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี[2]
  • รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทภาพเขียนร่วมสมัย จากนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5 [2]
  • รางวัลที่ 1 เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม จากงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 [2]

อ้างอิงแก้ไข