ไบล์แอซิดซีเควสแตรนต์

ไบล์แอซิดซีเควสแตรนต์ (อังกฤษ: bile acid sequestrants) เป็นกลุ่มของยาที่ใช้จับน้ำดีในระบบทางเดินอาหาร (gastrointestinal tract) เพื่อใช้รักษาโรคคอเรสเตอรอลในเลือดสูง (hypercholesterolemia) และป้องกันอาการคันในคนไข้โรคตับ (liver disease) เรื้อรังหรือโรคท้องร่วง

ปัจจุบันการใช้ยากลุ่มนี้ลดน้อยลงเนื่องจากถูกแทนที่ด้วยสแตติน (statin) การใช้ไบล์แอซิดซิเควสแตนต์ร่วมกับสแตตินมีรายงานว่าทำให้เกิดแรบโดไมโอไลสิส (rhabdomyolysis)

ตัวอย่าง แก้

ตัวอย่างยาประเภทนี้เป็นสารสังเคราะห์เรซิน (synthetic resins) ได้แก่