ไทโร (ญี่ปุ่น: 大老โรมาจิ: 'Tairō') ตำแหน่งขุนนางชั้นสูงสุดของรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ เป็นตำแหน่งซึ่งมีอำนาจมากกว่าตำแหน่ง โรจู แต่ตำแหน่งไทโรนี้เป็นตำแหน่งเฉพาะกิจซึ่งตั้งขึ้นคราวภาวะฉุกเฉินและยกเลิกไปเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ตำแหน่งไทโรเริ่มมีครั้งแรกในสมัย โชกุนสึนะโยชิ โดยคัดเลือก ฟุไดไดเมียว หรือเจ้าผู้ครองแคว้นที่ล้อมรอบ เอะโดะ ซึ่งมีความสนิทสนมกับโชกุนมารับตำแหน่งแต่ในยุคหลังตำแหน่งไทโรเริ่มเสื่อมอำนาจลงทำให้กลายเป็นเพียงตำแหน่งทางพิธีการเท่านั้นก่อนจะถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2408 โดยผู้ดำรงตำแหน่งไทโรเป็นคนสุดท้ายคือ ซะกะอิ ทะดะชิเงะ ไดเมียวแห่ง แคว้นฮะริมะ