ไทยลีก (แก้ความกำกวม)

ไทยลีก อาจหมายถึง

  • ไทยลีก (บริษัท) บริษัทบริหารการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ
  • ไทยลีก การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ระดับสูงสุดของไทย
  • ไทยลีก 2 การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ระดับที่ 2 ของไทย
  • ไทยลีก 3 การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ระดับที่ 3 ของไทย
  • ไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก การแข่งขันฟุตบอลสมัครเล่น ระดับที่ 4 ของไทย
  • ไทยลีก 4 อดีตการแข่งขันฟุตบอลลีกกึ่งอาชีพ ระดับที่ 4 ของไทย