แผนภาพของแฮร์ตสปรอง–รัสเซิล

แผนภาพของแฮร์ตสปรอง–รัสเซิล (อังกฤษ: Hertzsprung–Russell diagram; บางครั้งเรียกย่อว่า H-R Diagram หรือ HRD) เป็นแผนภาพคู่ลำดับระหว่างสีของดาวฤกษ์กับความสว่างของดาว (color–magnitude diagram; เรียกย่อว่า CMD) ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าความส่องสว่างสัมบูรณ์ (กำลังส่องสว่าง) ประเภทของดาวฤกษ์ และอุณหภูมิของดาวฤกษ์ แผนภาพสร้างขึ้นในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1910 โดย ไอนาร์ แฮร์ตสปรอง และ เฮนรี นอริส รัสเซิล ได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการศึกษาทำความเข้าใจวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ หรือ "ช่วงชีวิตของดาวฤกษ์"

แผนภาพของแฮร์ตสปรอง–รัสเซิล

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้