ดาวยักษ์ใหญ่ยิ่ง

ดาวยักษ์ใหญ่ยิ่ง หรือ ไฮเปอร์ไจอันต์ (อังกฤษ: Hypergiant; ระดับกำลังส่องสว่าง 0) คือดาวฤกษ์ที่มีมวลและกำลังส่องสว่างขนาดมหาศาล ซึ่งเป็นตัวแสดงว่ามีอัตราการสูญเสียมวลที่สูงมาก

เปรียบเทียบขนาดระหว่างดวงอาทิตย์กับวีวาย สุนัขใหญ่ ดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้จักกันในปัจจุบัน

ดาวฤกษ์ชนิดนี้มีระดับความสว่างสูงยิ่งยวด ถึงหลายล้านเท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์ทีเดียว และมีอุณหภูมิสูงมากระหว่าง 3,500 K ถึง 35,000 K มวลของดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งมีมหาศาล ทำให้ช่วงอายุของดาวนี้สั้นมากเมื่อพิจารณาในเส้นเวลาทางดาราศาสตร์ คือเพียงไม่กี่ล้านปีเท่านั้น เมื่อเทียบกับอายุของดาวฤกษ์อื่น เช่น ดวงอาทิตย์ของเรา ซึ่งมีอายุราวหมื่นล้านปี ด้วยเหตุนี้ ดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งจึงมีอยู่น้อยมาก ที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ก็มีเพียงไม่กี่ดวงเท่านั้น

ดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งซึ่งเป็นที่รู้จัก แก้

การศึกษาดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งทำได้ลำบากมากเพราะหายากและมีอยู่เป็นจำนวนน้อย ตามเหตุผลเท่าที่ทราบกัน ดูเหมือนจะมีขีดจำกัดความสว่างสูงสุดอยู่สำหรับดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งที่มีอุณหภูมิเย็นที่สุด (คือพวกที่มีสีเหลืองและแดง)ในจำนวนนี้ไม่มีดวงใดที่สว่างเกินกว่า M -9.5 ซึ่งเท่ากับกำลังส่องสว่างประมาณ 500,000 เท่าของกำลังส่องสว่างดวงอาทิตย์

ดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งน้ำเงิน แก้

ดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งขาว แก้

ดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งเหลือง แก้

เป็นประเภทดาวฤกษ์ที่หาได้ยากมาก มีเพียง 7 ดวงเท่านั้นที่ทราบว่าอยู่ในดาราจักรของเรา

ดาวยักษ์ใหญ่ยิ่งแดง แก้