ไจโรไบโรทันดาห้าเหลี่ยมอีลองเกต

ไจโรไบโรทันดาห้าเหลี่ยมอีลองเกต (อังกฤษ: elongated pentagonal gyrobirotunda) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการนำทรงสามสิบสองหน้าปรกติ (regular icosidodecahedron) หรือไจโรไบโรทันดาห้าเหลี่ยม (pentagonal gyrobirotunda) มาแทรกปริซึมสิบเหลี่ยม (decagonal prism) ลงไประหว่างกลาง ทำให้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 20 หน้า หน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 10 หน้า และหน้ารูปห้าเหลี่ยมปรกติ 12 หน้า รวม 42 หน้า รูปทรงนี้มี 40 จุดยอด 80 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 43 (Johnson solid: J43)

ไจโรไบโรทันดาห้าเหลี่ยมอีลองเกต

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้