ไจเรตรอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอน

ไจเรตรอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอน (อังกฤษ: gyrate rhombicosidodecahedron) เป็นทรงหลายหน้า (polyhedron) ที่เกิดจากการนำรอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอน (rhombicosidodecahedron) มาหมุนส่วนที่เป็นคิวโพลาห้าเหลี่ยม (pentagonal cupola: J5) หนึ่งส่วนไป 36 องศา (ส่วนหน้าสุดในรูป) รูปทรงนี้มีหน้ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 20 หน้า หน้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 30 หน้า และหน้ารูปห้าเหลี่ยมปรกติ 12 หน้า รวม 62 หน้า มี 60 จุดยอด 120 ขอบ และเป็นทรงตันจอห์นสันหมายเลข 72 (Johnson solid: J72)

ไจเรตรอมบิโคซิโดเดคาฮีดรอน

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้