ไกเซอร์ (แก้ความกำกวม)

ไกเซอร์ หรือ ไคเซอร์ อาจหมายถึง

บุคคล

แก้

สถานที่

แก้

เรือ

แก้

ตัวละครในบันเทิงคดี

แก้