ไกเซอร์ (แก้ความกำกวม)

ไกเซอร์ อาจหมายถึง

  • ไคเซอร์ (Kaiser) ตำแหน่งของเยอรมนีที่มีความหมายว่าจักรพรรดิ
  • ไกเซอร์ (ธรณีวิทยา) (Geyser) ลักษณะของน้ำพุร้อนปล่อยกระแสน้ำร่วมกับไอน้ำออกมาเป็นระยะ