สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ไกเซอร์ (แก้ความกำกวม)

ไคเซอร์ (เยอรมัน: Kaiser) คือพระอิสริยยศเยอรมันซึ่งเทียบได้กับจักรพรรดิ มีรากศัพท์มาจากคำว่าไกซาร์ของสาธารณรัฐโรมัน เช่นเดียวกับคำว่า ซาร์ ในภาษารัสเซีย ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุด คำว่า ไกเซอร์ (keizer) ยังเป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกจักรพรรดิในภาษาดัตช์

ไคเซอร์วิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งจักรวรรดิเยอรมัน

จักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เรียกตนเองว่า ไคเซอร์ เนื่องจากมองว่าอาณาจักรของตนนั้นสืบทอดมาจากจักรวรรดิโรมัน จึงได้ใช้ชื่อนี้เพื่อแสดงถึงต้นกำเนิดเก่าก่อน นอกจากนี้ พระเจ้าแผ่นดินแห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีที่มาจากราชวงศ์ฮาพส์บวร์คก็ใช้พระอิสริยยศว่าไคเซอร์เช่นกัน

ไคเซอร์แห่งจักรวรรดิออสเตรีย (ค.ศ. 1804–1918) ได้แก่:

ไคเซอร์แห่งจักรวรรดิเยอรมัน (ค.ศ. 1871–1918) ได้แก่:

ดูเพิ่มแก้ไข