ไกลช์ชัลทุง

ไกลช์ชัลทุง (เยอรมัน: Gleichschaltung) หมายถึง "การประสานงาน" หรือ "การทำให้เป็นแบบเดียวกัน" เป็นคำที่ใช้เรียกการเปลี่ยนแปลงของพรรคนาซีในการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเยอรมนีเป็นแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง จุดประสงค์ของแนวความคิดดังกล่าว คือ การกำจัดลัทธิเฉพาะบุคคล โดยการบีบบังคับให้ทุกคนปฏิบัติตามหลักการเดียวกัน และกำหนดกรอบความคิดให้อยู่ในความเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังตำรวจอย่างเข้มงวด

ทัศนะทั่วไปแก้ไข

ช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1933 จนถึง ค.ศ. 1937 เป็นช่วงเวลาของการกำจัดกลุ่มที่ต่อต้านการปกครองในระบอบนาซี ซึ่งอาจมีอิทธิพลเหนือประชากร อย่างเช่น สหภาพการค้าหรือพรรคการเมืองอื่น การควบคุมอุตสาหกรรมและศาสนจักร ส่วนองค์กรทางการปกครองที่ไม่สามารถทำลายลงได้ ถูกควบคุมอย่างเด็ดขาดภายใต้นโยบายของรัฐบาล

แนวคิด ไกลช์ชัลทุง ดังกล่าวยังได้รวมไปถึงการก่อตั้งองค์กรต่าง ๆ ขึ้นโดยการเกณฑ์ประชากรเข้าตามช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน โดยทางรัฐบาลได้จัดตั้งองค์กรลูกเสือเพื่อให้เด็กชายได้ฝึกฝนจนกระทั่งเข้ารับรัฐการทหารในที่สุด ส่วนเด็กหญิงจะได้รับการฝึกจนกระทั่งเข้าทำงานในปศุสัตว์

หนังสืออ่านเพิ่มเติมแก้ไข

  • Karl Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte 3 (seit 1650), 2nd ed. 1989, ISBN 3-531-22139-6
  • Karl Kroeschell, Rechtsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, 1992, ISBN 3-8252-1681-0
  • Lebendiges virtuelles Museum Online: Die Errichtung des Einparteienstaats 1933
  • Claudia Koonz The Nazi Conscience. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003.
  • Karl Dietrich Bracher "Stages of Totalitarian "Integration" (Gleichschaltung): The Consolidation of National Socialist Rule in 1933 and 1934" pages 109-128 from Republic To Reich The Making of the Nazi Revolution Ten Essays edited by Hajo Holborn, New York: Pantheon Books, 1972.
  • Everett HughesThe "Gleichschaltung" of the German Statistical Yearbook: A Case in Professional Political Neutrality. The American Statistician Vol. IX (Dec., 1955, pp. 8-11.