เปิดเมนูหลัก

โฮนัม (ความหมาย "ทางทิศใต้ของทะเลสาบ") เป็นภูมิภาคที่อยู่กับจังหวัดช็อลลาเดิม ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันนี้ใช้อ้างถึงพื้นที่จังหวัดช็อลลาเหนือและจังหวัดช็อลลาใต้

โฮนัม
ฮันกึล호남
ฮันจา
RRHonam
MRHonam

ชื่อโฮนัมยังใช้ในชื่อของเส้นทางรถไฟสายโฮนัมและทางด่วนสายโฮนัม ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสายยาวเชื่อมระหว่างโซลและแทจ็อนสู่โฮนัม

และชื่อโฮนัมนี้ยังใช้อ้างอิงถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ด้วย

ชื่อโฮนัมยังเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยู่ที่เมืองควังจู อดีตเมืองหลวงของจังหวัดช็อลลาใต้