โอฟีเลีย (ดาวบริวาร)

นอกจากนี้ยังมี ดาวเคราะห์น้อยที่เรียกว่า 171 โอฟีเลีย

โอฟีเลีย (อยู่ภายนอกวงแหวน)

โอฟีเลีย (อังกฤษ: Ophelia) หรือเป็นที่รู้จักว่า Uranus VII เป็นดาวบริวารลำดับที่ 2 นับตามระยะทางจากดาวยูเรนัส ตั้งชื่อตาม Ophelia จากวรรณกรรมของเชคสเปียร์ โอฟีเลีย ถูกค้นพบในวันที่ 20 เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 1989 โอฟีเลีย ถูกค้นพบในเวลาที่ใกล้เคียงกับคอร์ดีเลีย โดยยานวอยเอจเจอร์ 2 ตอนค้นพบมันถูกกำหนดให้มีชื่อว่า "S/1989 U 8" แต่หลังจากนั้นโอฟีเลียก็ตรวจไม่พบอีกเลยจนกระทั่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลพบมันในปี ค.ศ. 2003

โอฟีเลียอยู่นอกวงแหวนเอปไซลอน วงแหวนริมนอกสุดของดาวยูเรนัส ตามภาพทางขวามือ

ดูเพิ่ม

แก้