โลหะมีสกุล หรือ โลหะมีตระกูล (อังกฤษ: noble metals) เป็นกลุ่มโลหะหรือกลุ่มธาตุโลหะ ธาตุเดี่ยวหรือผสม ในธรรมชาติจะไม่ทำปฏิกิริยาหรือทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นได้ยาก ทนทานต่อการกัดกร่อน ส่วนใหญ่เป็นโลหะมีค่า เช่น ทองคำ แพลทินัม โรเดียม [1][2] อย่างไรก็ตามมีโลหะบางชนิดมีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อนแต่ไม่นับเป็นโลหะมีสกุล เช่น ไททาเนียม ไนโอเบียม แทนทาลัม

โลหะมีตระกูล

ธาตุในกลุ่มโลหะมีสกุล แก้ไข

ชื่อธาตุ กลุ่ม ปฏิกิริยา ความต่างศักย์
ทองคำ IB/6 Au → Au3+ + 3 -
e
1.498 V
แพลทินัม VIIIB/6 Pt → Pt2+ + 2 -
e
1.18 V
อิริเดียม VIIIB/6 Ir → Ir3+ + 3 -
e
1.156 V
แพลเลเดียม VIIIB/5 Pd → Pd2+ + 2 -
e
0.987 V
ออสเมียม VIIIB/6 Os + 4 H2OOsO4 + 8 H+ + 8 -
e
0.838 V
เงิน (โลหะ) IB/5 Ag → Ag+ + -
e
0.7996 V
ปรอท IIB/6 2 Hg → Hg2+
2
+ 2 -
e
0.7973 V
พอโลเนียม VIB/6 Po → Po2+ + 2 -
e
0.65 V
โรเดียม VIIIb/5 Rh → Rh2+ + 2 -
e
0.600 V
รูทีเนียม VIIIB/5 Ru → Ru2+ + 2 -
e
0.455 V
ทองแดง IB/4 Cu → Cu2+ + 2 -
e
0.337 V
บิสมัท VA/6 Bi → Bi3+ + 3 -
e
0.308 V
เทคนีเทียม VIIB/5 Tc + 2 H2OTcO2 + 4 H+ + 4 -
e
0.272 V
รีเนียม VIIB/6 Re + 2 H2OReO2 + 4 H+ + 4 -
e
0.259 V
พลวง VA/5 2 Sb + 3 H2OSb2O3 + 6 H+ + 6 -
e
0.152 V

[3]

ดูเพิ่ม แก้ไข

คุณสมบัติที่คล้ายกัน โลหะมีค่า

อ้างอิง แก้ไข

  1. สสวท
  2. "เล่นแร่ แปรธาตุ แบบไฮเทค". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-09-25. สืบค้นเมื่อ 2011-11-30.
  3. A. J. Bard, "Encyclopedia of the Electrochemistry of the Elements", Vol. IV, Marcel Dekker Inc., 1975