โลกวันนี้ วันสุข

โลกวันนี้ วันสุข เป็นช่องโทรทัศน์ออนไลน์ที่ออกอากาศทางยูทูบ ในอดีตเป็น เป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ ในเครือวัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส ซึ่งแยกตัวออกมาจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ออกวางจำหน่ายทุกวันศุกร์ แต่ระบุคาบวันที่บนหน้าแรก ระหว่างวันเสาร์ ถึงวันศุกร์ของอีกสัปดาห์หนึ่ง โดยใช้กระดาษขนาด 19.5x13.5 นิ้ว ต่อสองหน้า จำนวน 56 หน้าต่อฉบับ (แบ่งเป็นกระดาษปอนด์ 16 หน้า กระดาษหนังสือพิมพ์ (นิวส์ปรินท์) 40 หน้า) ราคาจำหน่าย 30 บาท ปัจจุบันโลกวันนี้วันสุข ได้ยุติการจำหน่ายนิตยสารผ่านทางแผงหนังสือทั่วไป โดยฉบับสุดท้ายคือฉบับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 และ ปรับรูปแบบเป็นการจำหน่ายโดยตรงผ่านการสั่งซื้อกับสำนักพิมพ์

โลกวันนี้ วันสุข
ประเภท ช่องโทรทัศน์ออนไลน์
นิตยสารข่าว
นิตยสารราย รายสัปดาห์ (weekly)
วันจำหน่ายฉบับแรก 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548
(โลกวันนี้ฉบับพิเศษ)
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
(นิตยสารรายสัปดาห์)
วันจำหน่ายฉบับสุดท้าย
— (ฉบับที่)
16 มกราคม พ.ศ. 2559
548
บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส
ประเทศ ประเทศไทย
ภาษา ไทย
เว็บไซต์ โทรทัศน์ออนไลน์โลกวันนี้ ทาง ยูทูบ

ประวัติ

แก้

นิตยสารข่าว โลกวันนี้วันสุข รายสัปดาห์ มีต้นกำเนิดมาจาก การเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง ของหนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ฉบับพิเศษประจำวันศุกร์ ซึ่งเริ่มนำเสนอเนื้อหาในลักษณะดังกล่าว ตั้งแต่ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยมีเนื้อหาเพิ่มเติมจากฉบับปกติ ประจำวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ประกอบด้วย หน้าพิเศษที่พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ขนาดบรอดชีต 28x21.5 นิ้ว จำนวน 4 หน้า (ภายหลังลดขนาดลงเป็น 24x22.75 นิ้ว ต่อสองหน้า) โดยพิมพ์ภาพปกโลกวันนี้ วันสุข และโฆษณาปก เป็นขนาดแท็บลอยด์ ในหน้าพิเศษ 1 และหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ โลกวันนี้ สุขสัปดาห์ ขนาดแท็บลอยด์ 21.5x14 นิ้ว ต่อสองหน้า จำนวน 16 หน้า (ภายหลังลดขนาดลงเป็น 22.75x12 นิ้ว ต่อสองหน้า และลดจำนวนหน้าลงเหลือ 8 หน้า)

ต่อมา ในราวปี พ.ศ. 2550 เครือวัฏฏะยกเลิกการจำหน่าย หนังสือพิมพ์กีฬารายสัปดาห์ ซูเปอร์พูล ขนาดแท็บลอยด์ โดยนำมารวมไว้กับ โลกวันนี้ วันสุข ในรูปแบบหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ โลกวันนี้ ซูเปอร์เกมส์ ขนาดแท็บลอยด์ 21.5x14 นิ้ว ต่อสองหน้า จำนวน 8 หน้า (ต่อมาลดขนาดลงเป็น 22.75x12 นิ้ว ต่อสองหน้า แล้วจึงเพิ่มขนาดเป็นบรอดชีต 24x22.75 นิ้ว ต่อสองหน้า จำนวน 4 หน้า) ปัจจุบัน (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) กองบรรณาธิการโลกวันนี้ ดำเนินการแยกเอาส่วนของ โลกวันนี้ วันสุข รวมกับเนื้อหาบางส่วนของโลกวันนี้รายวัน ออกมาเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ โลกวันนี้ วันสุข ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเพิ่มจำนวนพิมพ์จำหน่ายอีกทางหนึ่งด้วย

อนึ่ง โลกวันนี้ วันสุข มีนโยบายที่ชัดเจน ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ด้วยจรรยาบรรณอย่างมีความรับผิดชอบ วางตัวในสถานะเป็นกลาง เพื่อสร้างสมดุลให้กับสังคมข่าวสารที่สมบูรณ์ เนื่องจากสื่อมวลชนกระแสหลัก โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ล้วนแล้วแต่นำเสนอข่าวสารเพียงด้านเดียว ซึ่งมิใช่ภาวะปกติของการเป็นสื่อมวลชน ที่ต้องทำงานอย่างเป็นกลาง[1]

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้