โรแลนด์ ทีบี-303

โรแลนด์ ทีบี-303 เบสไลน์ (Roland TB-303 Bass Line) เป็นเบสซินธิไซเซอร์ที่จำหน่ายโดย โรแลนด์คอร์ปอเรชัน ในช่วงปี 1981 ที่แต่เดิมออกแบบมาเพื่อจำลองกีตาร์เบส แต่ล้มเหลวในด้านยอดขาย ได้หยุดผลิตในปี 1984 อย่างไรก็ตาม โรแลนด์ ทีบี-303 มือสองถูกนำมาใช้โดยนักดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างเสียง squelch จนกลายเป็นรากฐานของแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ เช่น แอซิดเฮาส์ ชิคาโกเฮาส์ และ เทคโน

โรแลนด์ ทีบี-303 เบสไลน์


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข