โรงเรียนอนุบาล

อนุบาล(ย่อมาจาก อ. ; อังกฤษ: kindergarten , pre-elementary school) เป็นลำดับการศึกษา ขั้นแรก[1][2]

โรงเรียนอนุบาล

ประเทศต่าง ๆแก้ไข

มาเลเซียแก้ไข

โรงเรียนตาดีกา (มลายู: Tadika, เป็นคำย่อจากภาษามลายู tama didikkan kanak kanak) หมายถึง สถานที่อบรมเด็กเล็ก สอนเฉพาะวิชาทางศาสนา หนังสือเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษามลายูยกเว้นวิชาภาษาอาหรับจะใช้หนังสือภาษาอาหรับ ภาษามลายูที่ใช้เป็นภาษามลายูปัตตานีมากกว่าภาษามลายูมาตรฐาน หลักสูตรที่สอนเป็นวิชาอิสลามศึกษาระดับพื้นฐาน จากการสำรวจในพ.ศ. 2547 มีโรงเรียนตาดีกา 1,343 แห่ง และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด 88 แห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. [https://blog.eduzones.com/chomkwan/98422 การศึกษาระดับปฐมวัยสำคัญอย่างไร
  2. การจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย.....
  3. อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต. การศึกษาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารอินโดจีนศึกษา ฉบับวิกฤติไฟใต้. 7(1): 56-86. 2549