โรงเรียนกู่จานวิทยาคม

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม (อังกฤษ: Kuchanwitthayakhom School) อักษรย่อ (ก.จ.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เป็นโรงเรียนเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ ๒๘ จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 127 ม.3 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
ไทย127 ม.3 ตำบลกู่จาน อำเภอเมือง ยโสธร 35110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kuchanwitthayakhom School
อักษรย่อ ก.จ.
ประเภท รัฐ
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2523
จำนวนนักเรียน ประมาณ 180 คน (พ.ศ. 2561)
เพลง มาร์ช ก.จ.

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนกู่จานวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2523 มี นายเสมอ วงศ์กมลาไสย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนแรก จนได้รับโรงเรียนพระราชทาน เมื่อปี พ.ศ. 2526 ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมด 509 คน และเปลี่ยนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 1 เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

รายนามครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการแก้ไข

ตั้งแต่ก่อตั้ง จนถึงปัจจบัน โรงเรียนกู่จานวิทยาคม มีผู้บริหารโรงเรียนแล้วทั้งสิ้น 10 ท่านดังนี้

ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายเสมอ วงศ์กมลาไสย ครูใหญ่ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2529
2 นายเสถียร สาสีมา ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2532
3 นายชวดล เพ็ญชรี อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2542
4 นายวิชิต ปุรินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543
5 นายลำพอง ทองปน ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2548
6 นายอุดร วิรุฬบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2520
7 นายอัศนีศักดิ์ ศิริชัย ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2551
8 นายดิเรก พราวศรี ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553
9 นายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
10 นายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนายการโรงเรียน พ.ศ. 2556 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข