โรงพยาบาลพะเยา เป็นโรงพยาบาลทั่วไปประจำจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 440 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพื้นที่ทั้งหมดรวมกว่า 42 ไร่ ติดกับกว๊านพะเยา ปัจจุบัน โรงพยาบาลพะเยา เป็น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา
Phayao Hospital
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลทั่วไป)
ที่ตั้งเลขที่ 269 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. ๒๔๘๐
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง
จำนวนเตียง440 เตียง[1]
แพทย์52 คน
บุคลากร504 คน
เว็บไซต์www.phayaohospital.go.th

หลักสูตรการศึกษา แก้

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้