โยนี (ภาษาสันสกฤต)

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ โยนิ (แก้ความกำกวม)

โยนี หรือ โยนิ (สันสกฤต: योनि yoni) เป็นภาษาสันสกฤตหมายถึงอวัยวะเพศหญิง ตรงข้ามกับลึงค์ คำนี้มีหลายความหมายตามบริบท เช่น มดลูก สถานที่เกิด เกสรตัวเมีย ฐานรองรับ แหล่งที่มา ต้นกำเนิด น้ำพุ บ้าน รัง เพนียด แหล่งเก็บรักษา ที่นั่ง ปัญญา

หินโยนีใน Cát Tiên sanctuary ประเทศเวียดนาม

ในศาสนาฮินดูแก้ไข

 
ลึงค์-โยนี ณ Cat Tien sanctuary ประเทศเวียดนาม

ในคัมภีร์พระเวทโบราณของอินเดียปรากฏคำ "โยนิ" ในหลายบริบท โดยปรัชญาของฮินดูตามลัทธิตันตระ โยนีเป็นต้นกำเนิดของชีวิตและเป็นตัวแทนเชิงนามธรรมของศักติและเทวี อันเป็นพลังสร้างสรรค์ที่เคลื่อนที่ผ่านไปทั่วเอกภพ[1]

ลึงค์-โยนีแก้ไข

ลึงค์เป็นพลังสร้างสรรค์ของธรรมชาติและเป็นตัวแทนของพระศิวะ หินลึงค์มักวางอยู่ในโยนี โยนีเป็นต้นกำหนดของสิ่งทั้งปวงซึ่งหากปราศจากโยนีแล้ว ความเป็นบุรุษก็ไร้ค่าและปราศจากความหมาย ลึงค์และโยนีอยู่ร่วมกันเป็นตัวแทนนามธรรมของการสรรค์สร้าง

การบูชาแก้ไข

ตามความเชื่อของนิกายศักติ มีการเฉลิมฉลองและบูชาโยนิระหว่าง อัมพุพาจี เมลา เทศกาลประจำปีที่จัดในเดือนมิถุนายน ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย เป็นการเฉลิมฉลองการมีระดูของโลก การสักการะมีระดูประจำปีของเทพีกามาขยา จัดขึ้นในวัดกามาขยา ซึ่งจะปิดเป็นเวลา 3 วันแล้วจึงเปิดใหม่เพื่อรับผู้แสวงบุญ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกมีผู้มาเยี่ยมชมเป็นล้านคนต่อปี และระหว่างสี่วันของเทศกาลดังกล่าวมีผู้มาแสวงบุญกว่า 100,000 คน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Sacred Sanskrit words, p.111