โยนิ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โยนิ หรือ โยนี อาจหมายถึง

บุคคล แก้