โมเท็ต (อังกฤษ: motet) เป็นการประพันธ์ดนตรีสำหรับการขับร้องในดนตรีคลาสสิกตะวันตก ซึ่งมีรูปแบบและคีตลักษณ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ดนตรีสมัยกลางตอนกลางจนถึงปัจจุบัน โมเท็ตเป็นหนึ่งในคีตลักษณ์แบบสอดประสานหลายทำนอง (polyphonic) ที่โดดเด่นของดนตรีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ตามที่นักดนตรีวิทยาชาวอังกฤษ มาร์กาเร็ต เบนต์ (Margaret Bent) ให้คำนิยามว่า "เป็นส่วนของดนตรีหลายท่อนที่มีบทร้อง" ซึ่งอธิบายโมเท็ตตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงปลายศตวรรษที่ 16 และช่วงเวลาหลังจากนั้นอย่างชัดเจน[1] นักทฤษฎีดนตรีชาวฝรั่งเศส ยออานเนส เด กรอเคยอ (Johannes de Grocheo) ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 เชื่อว่าโมเท็ตนั้น "ไม่ควรเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป เพราะพวกเขานั้นไม่สังเกตถึงความละเอียดอ่อนของงาน และพวกเขาก็ไม่ปิติเมื่อได้ยินโมเท็ต แต่ควรทำการแสดงต่อหน้าผู้มีการศึกษาและผู้ที่กำลังค้นหาความละเอียดอ่อนในงานศิลปะ"[2]

หน้าแรกของ Der Geist hilft unser Schwachheit auf (BWV226) จากต้นฉบับผลงานโมเท็ตในดนตรีสมัยบารอกของโยฮัน เซบัสทีอัน บัค

อ้างอิง แก้

  1. Margaret Bent (1992). Tess Knighton; David Fallows (บ.ก.). The Late-Medieval Motet. Companion to Medieval & Renaissance Music. Berkeley, California: University of California Press. pp. 114–19. ISBN 978-0-520-21081-3.
  2. Johannes de Grocheio (2011). "19.2". ใน Constant J. Mews; John N. Crossley; Catherine Jeffreys; Leigh McKinnon; Carol J. Williams (บ.ก.). Ars Musice. TEAMS Varia. Kalamazoo, MI: Medieval Institute Publications. p. 85. ISBN 978-1-58044-164-3, 978-1-58044-165-0.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้